vangoghöneçıkan.jpg

Vincent Van Gogh Patates Yiyenler/The Patato Eaters

Caner Kemahlıoğlu, Yüsra Dirik 

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Pinterest Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

Hollanda’lı ressam Vincent Van Gogh’un 1885 yılında çalıştığı, Van Gogh Müzesi’nde
sergilenen Patates Yiyenler eseri ile döneminde ön plana çıkmış bir sanatçı olmuştur. Sanatçı
eserlerinde hem kendi iç dünyasını yansıtmış, hem de çevresini gözlemleyerek köylü ve işçi
kesimi insanların yaşamlarını sanatına tekniksel ve üslupsal özelliğiyle yansıtmıştır. Van
Gogh‘un bu çalışması buhranlı bir dönemi anlatmış ve günlük yaşamdan kesintileri
melankolik bir unsur olarak sunmuştur. Çalışmanın genelinde koyu ve yeşil renk tonları
egemedir. Van Gogh’un diğer bütün eserlerinde de ağır kahverengi ve yeşil tonları hâkim
olmuştur. Çalışmanın genelinde loş bir ortamda masanın etrafında beş figür, bunların ikisi
erkek, ikisi kadın ve bir kız çocuğundan oluşan kompozisyonda patates yiyip kahve içtikleri
gözlemlenmiştir. Masadaki herkes yavaş hareketleri ile yorgun gözükmektedir. Masanın
üzerinde eserin ismini oluşturan patatesler görülmüştür. Bir bakıma bulunduğu dönemin
köylü ve yoksul kesimini en iyi anlatan bir çalışma olmuştur. Renklerin koyu kullanımı
figürlerin buhranlı ve zorlu yaşam şartlarını yansıtmaktadır. Bu tarz renk yaklaşımlarını Barok
döneminin resim sanatındaki ışık-gölge özelliklerinde kullanımında görülmesiyle o dönemden
iki yüz yıl sonra bu Van Gogh tekniksel üslubun devamcısı olmuştur. Eserin genelinde
durağanlık ve dinginlik hâkimdir.

“Figürlerin ilk bakıldığında içlerinde bulundukları sınırlı yaşam hareketleri ile yorgun
gözükmektedir. Resmedilen mekânla, ışıkla mekândaki kısıtlı nesneler ve masa üzerinde
duran ve insanın acil ihtiyaçları arasında yer alan yine sınırlı besinlerle yoksullukları gözler
önüne serilmiştir. İşçi ve köylülerin zor geçen hayatlarında kendilerinin çıkardıkları patatesler
ile karın doyurma çabaları görülmektedir”(Sert, Küpeli, 2020: 272).

Patates Yiyenler tablosu Van Gogh’un sanat anlayışının bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Sanat tarihinde Patates Yiyenler çalışması nesneleşmiş ve olgusal bir tin olmuştur. Bu
bağlamda Van Gogh ile içsel ve bütünsel bir tinin yaratısının sanatçısının kimliksel ve
yaratısal aktarış biçimi halini almıştır. Van Gogh’un çevresindeki toplumsal, psikolojik,
sosyo-kültürel gerçeklik perspektifleriyle bulunduğu dönemin sanatına tanıklık etmesi
günümüz sanatına kadar geçmiş kendine has üslubu ile aktarılmış bir örnektir.
Geçtiğimiz yüzyıldan, günümüze kadar birçok salgın yaşanmış, bu yaşanılan salgınların
sonrasında da sanat tarihine faydası olacak, hatta o olayları yansıtan sanat eserleri ortaya
çıkmıştır. Günümüz salgını Covid-19 sebebiyle sanat tarihinde bizlere geçmiş salgınları tekrar
hatırlatmak için de Van Gogh’un Patates Yiyenler eserini yeniden üreterek sanata farklı
açıdan bir bakışı yansıtılmaktadır. Eserin günümüz küresel, sağlıksal, sanatsal, psikolojik
durumlarına uygun olarak yeniden üretilmesi ve eserdeki buhran ve kasvetli atmosfer
pandemiyi ve karantinayı yansıtan maske ile oluşturulmuştur. Salgın ve sanat birçok sanat
platformunda sanatçılara sanal sergi fırsatı tanımaktadır. Bu durum ise hem sanal sosyalleşme
hem de pratik üretim ile sanatçıları instagram da bir araya getirmektedir. İnstagramın 1
milyarı aşkın kullanıcısı ile farklı kitlelerin bir araya gelmesine olanak sağlarken aynı
zamanda yorum yapabilme fırsatını tanımaktadır.


Bu araştırma ve yeniden üretilebilir sanat eseri için Vincent Van Gogh’a teşekkürler..

Görselin kaynağı: https://www.tarihlisanat.com/van-gogh/ adresine aittir.